[Work] Prijedlog akcije Linux skripte za škole

Žarko Pintar Zarko.Pintar at ipz.hr
Thu Jul 17 10:06:21 CEST 2008


Tim bolje!

Ako zaključimo da nam 1.FAZA zapravo nije nužmo potrebna, možemo odmah prijeći na diskusiju o tome da li bi bilo kao pilot pametnije pristupiti osnovnim ili srednjim školama.

U slučaju osnovnih škola imamo onda jedan udžbenik iz informatike, za razlu od srednjih gdje postoji selektivnost.

Ovo je bitno iz razloga što se skripta MORA pisati prema poglavljima iz udžbenika, jer svako odudaranje od istog automatski povlači za sobom nepotrebne komplikacije pri upotrebi iste….

 

From: Denis Lackovic [mailto:denis.lackovic at iskon.hr] 
Sent: Thursday, July 17, 2008 9:59 AM
To: Rasprave oko rada i organizacije dogadjanja vezane uz HULK
Subject: Re: [Work] Prijedlog akcije Linux skripte za škole

 

Mislim da krivo procjenjujes utjecaj koji bi dobio suglasnošću ministarstva za udžbenike. Samim time sponzori ne bi bili nista puno veseliji da priskoče u pomoć. Primjer toga su neki projekti HULK-a koje podržava ured za E-hrvatsku, ali sponzora zbog te činjenice nisu dobili.

Kao sto je Josip rekao, nista tu ne ovisi o fazi 1, vjerojatnije bi se lakše dobila suglasnost, ako bi skripta bila gotova. Takodjer, ako ćemo imati takav program i ako skripta bude pripremljena, neovisno o odobrenju ministarstva može se pristupati pojedinim školama, tj. profesorima.

2008/7/16 Žarko Pintar <Zarko.Pintar at ipz.hr>:

Dakle, mislim da je trenutno bitan faktor 1. FAZA. Jer bez pokrivene 1. FAZE teško je razgovarati sa sponzorom koji financira 2. FAZU (i jedinu fazu u kojoj je potreban novac i to isključivo za štampanje skripti i pokrivanje CD medija sa Linux distribucijom). Nitko od nas nema nikakve potražnje za kakvim honorarom, a da i ima sve bi se to moralo pismeno rješavati.

No, dakle ako dobijemo pozitivan eho 1. FAZE i da škole/ministarstvo kažu (pismeno) udruzi npr:
"Suglasni smo da besplatno dijelite navedene skripte u navedenim obrazovnim ustanovama, nakon što iste podnesete nama na uvid"

Eto, kada bi udruga dobila ovakav odgovor, onda bi se već moglo paralelno krenuti sa pisanjem skripti i organiziranjem sponzorstva, pripremom CD-a sa distrom itd, itd.

Bez te 1. FAZE blesavo je sa bilo čime konkretnijim započinjati.


-----Original Message-----
From: Vlatko Kosturjak [mailto:kost at linux.hr]

Sent: Wednesday, July 16, 2008 12:47 PM
To: Rasprave oko rada i organizacije dogadjanja vezane uz HULK
Subject: Re: [Work] Prijedlog akcije Linux skripte za škole

Sorry, Žarko! :)

Faze su OK. medjutim, da se itko na ista komitira ocekuje sljedece
(primjer):

HULK/HrOpen treba:
- obaviti komunikaciju sa tim/tim
- dijeljenje skripte

Žarko & co će:
- napisati skripte
- pomoći u dijeljenju skripte

Tko će financijski pokrit projekt je isto pitanje... i na koji način se
planira zatvorit financijska konstrukcija....

Da točno znamo što HULK i bilo tko drugi treba napravit... da se tocno
usklade ocekivanja/obveze.... da ne bi bilo HULK je obeco radit nesto, a
na kraju nije napravio... ili da je obeco dat 200.000 EUR-a i BMW autoru
udzbenika :) You know what I mean :)_______________________________________________
Work mailing list
Work at linux.hr
http://lists.linux.hr/listinfo/work
-- 
Denis Lackovic 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.linux.hr/pipermail/work/attachments/20080717/d92cf48c/attachment-0001.htm 


More information about the Work mailing list