[Work] E-pantovcak - i Linux

Ivan Gustin ivan at elin.hr
Wed Feb 17 20:10:24 CET 2010


On 02/17/2010 06:44 PM, Ivan Galgoci:
> http://mrak.org/2010/02/17/mea-culpa/

Huh, nije trenutak da ga maltretiramo s Josipovićevim Linuxom. Pustimo
čovjeka neka predahne i dođe k sebi, te da vidimo što će Josipović
napraviti nakon ovoga (ostati dosljedan planu o imenovanju ili nešto
promijeniti). Osobno ne vidim ništa sporno da ostane kako je najavljeno.

-- 
Ivan Guštin, ivan at elin.hr, (098) 366346
ELIN, www.elin.hr, (052) 623491
More information about the Work mailing list