[Work] Re: Work Digest, Vol 2, Issue 8

Slobodan Milnovic slobodan.milnovic at vt.htnet.hr
Tue Oct 18 12:25:12 CEST 2005


Radoslav Dejanović <radoslav.dejanovic at opsus.hr> writes:

> On Tuesday 18 October 2005 11:25, Radoslav Dejanović wrote:
>> On Monday 17 October 2005 12:23, Mato Kutlić wrote:
>> > Kad ga mogu preuzeti i gdje?
>>
>> pingvin se trenutno odmara u hoto vilama. zvrcni me tulifonom da se
>> dogovorimo.
>
> a propos, obzirom da još razmišljamo idemo li na sajam ili ne, ako ne 
> budemo išli možemo dati i ceradu sa likom i djelom pingvina za staviti na 
> štand...

Eh, sad bi rekao "idite idite", al cerada je cerada... :)))))

-- 
Eric: "What're quantum mechanics?"
Rincewind: "I don't know. People who repair quantums, I suppose."
				- "Eric" by Terry Pratchet
More information about the Work mailing list