[Lokalizacija] lokalizacijski maraton - gnome

Denis Lackovic delacko@fly.srk.fer.hr
Mon, 3 Nov 2003 12:21:29 +0100 (MET)


U organizaciji HULK-a i CARNet-a odr=BEava se tre=E6i lokalizacijski marato=
n.
Vrijeme odr=BEavanja je 8. i 9. studenog 2003 s po=E8etkom u 10 sati.


Maraton se odr=BEava na dvije lokacije - u Zagrebu i Karlovcu.


Zagreb: U Zagrebu mjesto odr=BEavanja je Fakultet Elektrotehnike i
ra=E8unarstva (FER,
Unska 3), CARNetov razvojni laboratorij (RDLab), prostorija D160.

Karlovac: Za podatke o maratonu u Karlovcu obratite se Borisu Tudanu na
 boris.tudan@ka.hinet.hr.

Prijava:
Prijava je po=BEeljna, a mo=BEete je obaviti na adresi maraton2003@linux.hr

Plan rada:
Prevodjenje ce se odvijati preko web aplikacije na
http:/lokalizacija.linux.hr, a prevode se redom GNOMEn potprojekti
Gnome2.6-desktop, Gnome2.6-office. Ako uspijemo prevesti ova dva
potprojekta krenuti cemo na pojedine vaznije aplikacije iz ostatka
GNOME-a.

Hrana:
Hrana i Pice biti =E6e osigurani za sudionike maratona.

Smje=B9taj:
Postoji mogu=E6nost da za one koji nisu iz Zagreba organiziramo no=E6enje.

Dodatna pitanja mozete postaviti na maraton2003@linux.hr ili
na brojevima telefona 098-310-090 (Denis Lackovi=E6) i 091-250-4273 (Robert
Sedak).


--=20
Denis Lackovic =3D=3D=3D> delacko @ fly . srk . fer . hr